Spirituele Energie

Energie. Ik denk meer en meer na over hoe snel we energie bestempelen als ‘ positief ‘ en ‘ negatief ‘, hoe we het gedrag van mensen benoemen als ‘ positief ‘ en ‘negatief ‘, hoe mensen vragen of een reading ( de kaartjes) ‘ positief ‘ of ‘ negatief ‘ zijn. Eigenlijk bestaan we enkel maar uit energie die in diverse vormen gestalte krijgt. Die vormen hebben elk een eigen trillingsgetal. Zo noemen we de sterk verdichte energie, die het lichaam vormgeeft een grofstoffelijke energie en de aura, het energieveld om ons heen fijnstoffelijk.

Fijnstoffelijk in verschillende gradaties omdat de aura zelf weer is opgebouwd uit meerdere lagen van verschillende frequenties. Hoe grofstoffelijker van aard, des te lager is het trillingsgetal of frequentie, hoe fijnstoffelijk, des te hoger de waarde. Dit heeft niets met beter of slechter te maken uiteraard.

 Ook zo hebben onze gedachten en gevoelens frequenties. Positieve gedachten of gevoelens resoneren met hogere frequenties en negatieve gedachten met lagere frequenties. Dit heeft te maken met de mate van ‘ licht ‘ en ‘ donker ‘.

Dit betekent concreet dat je positieve gedachten resoneren met licht-energie en negatieve gedachten met donkere energie. De aard van de energie beïnvloedt je gesteldheid, je humeur, je gezondheid…Het spreek dus vanzelf dat licht( e) energie je een opgewekt, optimistisch en vreugdevol gevoel geeft en donkere energie je moe, zwaar, pessimistisch én depressief maakt. Deze gevoelens zijn een manifestatie van de diverse energieën, die in belangrijke mate bepalen hoe je voelt. Je eigen samenstellingen van energieën, zowel fysiek als psychisch, bepalen je algemeen gevoel van welzijn en je gezondheid.
Heb je vb veel lichte en positieve energieën in en om je heen, dan zal je je goed voelen, en in het andere geval zal je je niet goed in je vel voelen, zwaarmoedig, somber.
Nu is het zo dat elke mens opgebouwd is uit zowel lichte àls donkere energieën, dus uit zowel hoge als lage frequenties.
In de polariteit van ons leven op aarde hoort dit er bij; het ervaren en doorleven van zowel de positieve als de negatieve energieën is verbonden aan het leven op aarde.
Door heel veel factoren hebben we geleerd dat positief aantrekt en negatief afstoot, dat positief goed is en negatief slecht…dus ergens houden we vast in ons denken en in ons taalgebruik aan de dualiteit / polariteit, eerder als waarde -oordeel ( goed of slecht).
Eigenlijk zijn alle energieën vanuit een ruimer perspectief bekeken goed zoals ze zijn. Ze hebben als doel in het leven te leren , ervaringen op te doen en de dualiteit in onszelf te integreren, als horende bij onszelf en ons leven.
Kijk maar even hoe de natuurwetten werken….zonder donker is er geen licht, om een heel eenvoudig voorbeeld te geven.
Het is juist door de polariteit dat we in staat zijn keuzes te maken. Heb je negativiteit ervaren dan kan je voor positiviteit kiezen. Als je niet weet wat het betekent om ziek te zijn, hoe kan je dan weten dat je je gezond voelt? Als je niet weet wat het betekent om verdriet te ervaren, hoe kan je dan weten dat je je gelukkig voelt? Als je niet weet wat het betekent om je ongelukkig te voelen, hoe kan je dan weten hoe het voelt gelukkig te zijn? Het zijn juist die polariteiten die ons laten ervaren en voelen welke keuzes we zullen maken.
Door te accepteren dat we uit lichte en donkere energieën bestaan, kunnen we op hier op een andere manier naar kijken. Het aanvaarden dat die energieën ook bestaansrecht hebben, maakt dat we onze schaduwkanten ( onze donkere kanten) onder ogen willen zien, zodat je de idee van perfect te moeten zijn kan loslaten. Het is juist door ook onze tekortkomingen te willen zien dat we ontdekken wie we in wezen werkelijk zijn en in die tekortkomingen meer en meer licht in te brengen, meer liefde…worden die schaduwkanten lichter en lichter. Door jezelf op dat vlak eens dieper te onderzoeken leer je echt van jezelf te houden, ten volle te accepteren. Dat is ten volle uit de beweging maken van transformatie naar hercreatie.
Nu is het wel een gegeven dat hierrond nog heel veel ‘ angst ‘ leef. Angst om zichzelf te laten zien in die donkere kanten. Angst heeft een heel lage en zware frequentie…mensen die dagelijks -tig angstgedachten over zichzelf en andere uitroepen zijn meestal heel moe, uitgeput, down en heel pessimistisch en worden uiteindelijk ziek.
De meest lichte energie met de hoogste frequentie is liefde en liefde is licht.
Het licht is sterker dan donker, ook al denken velen dat het donker sterker is dan het licht.
Liefde laat de angst verdwijnen, ongeacht welke situatie.
Weten wie jij bent, weten welke jouw schaduwkanten zijn is een stap om meer en meer in en vanuit het licht te leven. Lichtboodschappen brengen en ondertussen roddelen over anderen….resoneren niet met het licht, om maar een voorbeeld te geven.
In onze schaduwkanten liggen meestal ons te leren lessen én onze problemen verborgen. Ze geven ons de juiste richtlijnen waar we mogen aan werken.
Op die manier nemen we zelf de volle verantwoordelijkheid voor een leven in vreugde en gezondheid, dag en nacht, met vallen en opstaan.
Liefs
Engelenmedium Mieke Box 45
www.miekecoigne.com

Zoek op de kaart