Wat is de heilige drie eenheid?

Wat is de heilige drie eenheid? Sommige noemen het lichaam, ziel en geest. Maar wat is dat nu precies? Hoe bestaan we eigenlijk?
Wat blijft er over van je geest als je stoffelijkheid is verdwenen?.

 

Volgens sommige is de ziel een eeuwigdurend fenomeen. Je ziet het weleens op televisie een ''geest'' die dingen kan bewegen of praat via een apparaat.
Wij lijken dat allemaal nogal schokkend te vinden maar eigenlijk is het even normaal als ons eigen bestaan.

Omdat we het niet zien zou het misschien niet bestaan maar het is al onomstotelijk vast gesteld dat dit bestaat.
Hoe we er mee omgaan is aan ons. Gaan we er luchtig mee om dan blijft het ook zo, maar als we er voor kiezen een blokkade te hebben erop dan zal het ook zo geschieden.

Maar wanneer reïncarneren mensen en wanneer niet? Er zouden theorieën bestaan dat je verschillende dimensies hebt met lagen van 7. Ben je hoog bewust kom je in het hoogste bewustzijn en hoe minder bewust je bent hoe lager je uitvalt. Ook in de bovenwereld zouden er rangen en standen zijn. Maar wie bepaald nu eigenlijk in welke ''rang'' je komt?
Zelf heb ik behoorlijk verdieping gezocht in boeken zoals Jozef Rulof geschreven heeft. De kringloop der ziel is daar een van.

Mocht je interesse hebben in zo'n boek dan zijn deze te leen in de bibliotheek.
Om de verdieping te zoeken in de materie is er van alles over te vinden. Ook bijna doodervaringen zijn te vinden in de bibliotheek.
Zelf vind ik het een heel interessant aanbod aan materie.

Met veel liefde en licht geschreven.   Voor meer info klik hier

Paragnost Es  

Zoek op de kaart